Maakuntahallituksen kokoustiedote 11.11. 

Ajankohtaista Tiedotteet • 12.11.2021 |

Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyi esityksenä Keski-Suomen strategian 2025–2050. Strategian hyväksyy maakuntavaltuusto joulukuun alussa. Strategian punaisena lankana on ihmisen, luonnon ja talouden sopusointu. Maakunnan kasvun voimavaroiksi strategiassa nousevat bio- ja kiertotalous, hyvä vointi sekä uudistuva teollisuus.

Maakuntahallituksen esitys valtuustolle hyväksyttiin äänin 10-2. Hallituksen perussuomalaiset jäsenet Jyrki Niittymaa ja Harri Oksanen esittivät, että strategian hiilineutraaliuden tavoitevuodeksi asetettaisiin 2050 ja että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytettäisiin samoin vuoteen 2050 mennessä. Strategiassa molemmat tavoitteet on asetettu vuoteen 2030. Lisäksi perussuomalaiset esittivät muutoksia työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton linjauksiin. Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua myös osaamistason nostamisesta nuorissa ikäluokissa sekä toisen asteen koulutuksen tärkeydestä.

– Keski-Suomen liiton henkilöstö ja sidosryhmät ovat tehneet erinomaista työtä strategian eteen. Maakuntastrategia on luonteeltaan kunnianhimoinen. Ja sehän Keski-Suomelle sopii, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila.

Maakuntahallitus asetti ohjausryhmän laatimaan Keski-Suomelle hiilineutraaliuden tiekarttaa. Ohjausryhmän tehtävänä on tunnistaa tärkeimmät muutostarpeet ja innostaa yhteisöt tarttumaan tekoihin tiekartan pohjalta. Ohjausryhmässä on laaja sidosryhmien edustus, koska yhteisymmärryksen kokoaminen ja toimenpiteiden laittaminen tärkeysjärjestykseen vaativat monipuolista näkemystä ja keskustelua. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Leila Lindell Äänekoskelta ja varapuheenjohtajaksi Ulla Patronen Jämsästä.

– Keski-Suomen tulevan strategian yhtenä merkittävänä tavoitteena on, että Keski-Suomi on hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta tuodaan Keski-Suomen maakuntahallituksen ja Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) käsiteltäväksi kesällä 2022, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen kertoo.

Keski-Suomen maakuntahallitus sai tiedoksi, että aluekehitysjohtajan virkaa hakeneista kolme kutsutaan haastatteluun. Haastatteluun kutsun saavat kauppatieteiden maisteri Kirsi Murtosaari, ekonomi Pirjo Peräaho ja yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Pirinen. Haastatteluryhmän ratkaisu oli yksimielinen. Haastatteluryhmään kuuluu yksi edustaja jokaisesta maakuntahallituksessa istuvasta puolueesta, maakuntajohtaja sekä sihteerinä henkilöstöasioista vastaava kehittämisjohtaja. Aluekehitysjohtajan virkaa haki kaikkiaan 14 henkilöä. Maakuntahallitus valitsee uuden aluekehitysjohtajan seuraavassa kokouksessaan 26.11. Virka on tarkoitus täyttää 1.1.2022.

Maakuntahallituksen toimikauden vaihduttua hallitus päätti kuntayhtymän edustuksista ja nimeämisperiaatteista. Keski-Suomen liiton henkilöstö ja luottamushenkilöt edustavat kuntayhtymää erilaisissa kuntayhtymän näkökulmasta merkityksellisissä yhteistyö- ja sidosryhmissä. Hallitus nimesi edustajat Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen, Länsi-Suomen Allianssin puheenjohtajistoon, Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan, Pro Ysitie ry:n hallitukseen, Suomen Ilmavoimamuseosäätiön hallitukseen, Suomen kotiseutuliittoon ja Schildtin rahaston toimikuntaan. Uudet edustajat oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjausryhmään jätettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi esityksensä valtuustolle Keski-Suomen liiton talousarviosta 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelmasta 2022-2024 sekä keskusteli ympäristöministeriön ehdotuksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

 

Lisätietoja:  

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila(at)gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi