Kommentoi Keski-Suomen strategialuonnosta 2025-2050 ja sen ympäristöselostusta

Ajankohtaista Tiedotteet • 1.9.2021 |

Nyt on mahdollisuus antaa palautetta Keski-Suomen strategialuonnoksesta 2025-2050 ja sen ympäristöselostuksesta. Lausuntoja ja mielipiteitä pyydetään perjantaihin 8.10.2021 mennessä.  Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi:ssä, josta löytyy myös materiaalit. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse. Näkemyksiä hyödynnetään strategian viimeistelyssä. Strategiasta päättää maakuntavaltuusto 3.12.2021.

Keski-Suomen strategia 2025-2050 pohjautuu kokonaiskestävyyden pyrkimykselle. Visionamme on, että Keski-Suomi menestyy rakentamalla kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin. 

Laajempi valmisteluaineisto löytyy Keski-Suomen liiton verkkosivuilla.  

 Keski-Suomen strategia
 
Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti strategian laatimisen 23.10.2020. Maakuntahallitus päätti koota Keski-Suomen strategiaan: 

  • tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 2050 (maakuntasuunnitelma)
  • lähivuosien yhteiset toimenpiteet ja arvio niiden rahoittamisesta vuosille 2022-2025 (maakuntaohjelma)
  • älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027, joka ohjaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä.

Keski-Suomen strategian teemat ja näkökulmat muodostuvat niistä asioista, jotka ovat maakunnan toimijoille yhteisiä, joiden edistämiseen tarvitaan maakunnallista yhteistyötä ja joiden toteuttamiseen on koottava monenlaisia voimavaroja.

Strategiaa on tehty koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Strategiassa huomioidaan pidemmän aikavälin tavoitteet kriisistä selviämiseksi, myönteisen talous-, työllisyys- ja investointikehityksen varmistamiseksi sekä muutosjoustavuuden vahvistamiseksi.  

Keski-Suomen strategiakeskustelut toteutettiin kevään 2021 aikana yli 300 ihmisin voimin reilussa 20 työpajassa. Niihin osallistui kuntien, yritysten, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen ja maakunnan kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen edustajia. 

Työpajoista saatiin valtava määrä tietoa ja ajatuksia Keski-Suomen yhteisen kehittämisen pohjaksi. Työpajojen aineiston, tilastotiedon, ennakkoarvioiden ja Keski-Suomen vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien pohjalta koottiin strategian raakaversio, jota kommentoitiin otakantaa.fi -palvelussa reilun 50 henkilön puolesta. 

Lisätietoa:

Valmistelu ja vuorovaikutus 

maakuntajohtaja Pekka Hokkanen 
040 595 0016, pekka.hokkanen(at)keskisuomi.fi  
 vt. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho 
040 591 0760, pirjo.peraaho(at)keskisuomi.fi  
 
Ympäristöselostus ja vaikutusten arviointi 
ympäristöpäällikkö Reima Välivaara  
040 595 0918, reima.valivaara(at)keskisuomi.fi 
 
Ennakointi ja aineistot 
aluekehitysasiantuntija Kirsi Mukkala  
040 595 0002, kirsi.mukkala(at)keskisuomi.fi