Keski-Suomeen 830 000 euroa aluekehittämisvaroja

Ajankohtaista Tiedotteet • 5.2.2021 | Pirjo Peräaho

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Keski-Suomen liitolle 830 000 kansallista kehittämisrahoitusta. Rahasta 430 000 euroa on tarkoitettu koronakriisistä toipumiseen ja 400 000 euroa Jyväskylän kaupungin innovaatioekosysteemisopimuksen käynnistämiseen.

Koronakriisistä toipumiseen tarkoitettu 430 000 euroa suunnataan Keski-Suomen selviytymissuunnitelman mukaisiin, 1-2 vuotta kestäviin kehittämishankkeisiin. Kasvun eväitä kriisin jälkeenkin löytyy bio- ja kiertotaloudesta, digitaloudesta, matkailusta sekä osaamisen ja hyvinvoinnin parantamisesta. Jyväskylän kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksen käynnistyminen nostaa maakunnan rahoitusosuutta.

Hallitusohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö on solmimassa 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset. Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähivuosien strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta. Sopimukset ovat aiesopimuksia, jotka määrittävät yhteisen tahtotilan, tavoitteet ja painopisteet.

Ekosysteemisopimuksen päärahoitus tulee syksyllä käynnistyvästä EU:n uudesta rakennerahasto-ohjelmasta. Näiden varojen alueellisesta kohdentumisesta valtioneuvosto päättää myöhemmin. Tähän saakka EU-ohjelman kaupunkiosion rahoitus on ollut käytettävissä vain kuudessa suurimmassa kaupungissa. Jyväskylän pääsy mukaan kaupunkipolitiikan EU-rahoitukseen tuo tärkeitä lisävaroja koronakriisin jälkeisen kasvun ja kilpailukyvyn rakentamiseen.

Keski-Suomen liitto vastaa ekosysteemisopimuksen mukaisten hankkeiden rahoittamisesta ja maksatuksesta. Rahoitettavien hankkeiden arvioinnista ja valinnasta päättää ekosysteemisopimuksen ohjausryhmä, jonka kaupunki asettaa kevään aikana.

Lisätietoja:
Vt. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen,
p. 040 595 0016, pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho,
040 591 0760, pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin,
p. 040 581 9958, anne.sandelin[at]jyvaskyla.fi