Keski-Suomen liiton koronatuki

Koronatuki on haettavana. Myönnettävissä on yhteensä 2,8 milj. euroa.

Keski-Suomen Liiton logo

Keski-Suomen liitto myöntää taas koronatukea

Haku on jatkuva 31.12.2020 saakka tai niin kauan kuin lisärahaa riittää. Jokainen saapunut hakemus käsitellään mahdollisimman nopeasti. 

Käytössämme on

 • Keski-Suomen kehittämisrahaston 193 000 euron lisärahoitus
 • kansallinen työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä elvytysrahoitus 969 000 euroa
 • työ- ja elinkeinoministeriön Jämsän rakennemuutostoimenpiteisiin kohdentama 1 650 000 euroa

Ohjaamme rahoituksen koronatukeen.


Keski-Suomen liiton koronatuki on osoitettu koronaepidemian vaikutusten hillintään ja vaikutuksista toipumiseen. Suomi on muun maailman tavoin kohdannut vakavan koronaepidemian, jonka vaikutukset Suomen ja myös Keski-Suomen talouteen ovat merkittävät. Rahoituksella pyritään minimoimaan vaikutuksia yritystoimintaan ja siten turvaamaan työpaikkoja Keski-Suomessa. 

Maakuntavaltuuston kesäkuun 2020 esityksen mukaisesti Keski-Suomen kehittämisrahastoon siirrettiin 193 000 lisärahoitus koronatukeen, joka on nyt haettavissa kehittämishankkeisiin. Yhdistämme samaan hakuun myös kansallisen elvytysrahoituksen, joka on hieman alle 1 milj. euroa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö kohdensi Jämsän ensivaiheen rakennemuutostoimenpiteisiin 1,65 milj. euroa.

Keski-Suomen maakuntahallitus myönsi jo kevään 2020 koronahaussa 500 000 euroa rahoitusta koronan vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen Keski-Suomessa. Rahoituksesta 250 000 euroa oli Keski-Suomen kehittämisrahastosta ja 270 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä maakuntien omaehtoisen kehittämisen määrärahasta. 


Hakuehdot

Myönnämme rahoitusta kehittämishankkeille, joiden hakijoina voivat olla kunnat, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua.

Hankkeiden tulee vahvistaa toimijoiden kykyä ja resursseja auttaa yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Hankkeiden toimenpiteet voivat kohdistua kaikkiin toimialoihin, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin koronaepidemian takia tai jotka voivat hyödyntää muutostilannetta uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Hanke voi olla luonteeltaan kehittämistä, verkoston luomista, palveluiden ja markkinoiden laajentamista, uuden luomista tai hyvän palvelun säilyttämistä.

Tuki myönnetään kehittämishankkeesta aiheutuviin kohtuullisiin ja hankkeen toteuttamisen kannalta hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka on esitetty hakemuksessa ja kustannusarviossa. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa: 

 • lisääntyneestä palvelusta ja neuvonnasta johtuvat palkkakustannukset 
 • yleiskustannukset 24 % palkkakustannuksista (ns. flat rate) 
 • asiantuntijapalveluiden osto 
 • markkinointikustannukset 
 • pienimuotoiset kokeilut 

Kustannukset ovat tukikelpoisia hakemuksen jättämispäivämäärästä lähtien. Tuen määrä on 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  Metsäteollisuuden rakennemuutostilanteen hankkeissa voidaan käyttää enintään 90 %:n tukitasoa.  Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella. 

Toimita sähköisellä allekirjoituksella varmennettu tai skannattu hakemus ja hankesuunnitelma osoitteeseen kirjaamo[at]keskisuomi.fi.


Ladattavat dokumentit

Koronatuen hakemuslomake

Hakemusten arviointi

Arvioinnissa käytämme kriteereinä: 

 • hanke tuo lisäresursseja koronaepidemian vaikutusten hillintään, siitä toipumiseen ja muutostilanteessa mahdollistuvaan uusiutumiseen 
 • hankkeen toimenpiteet kohdistuvat laajaan yritysjoukkoon 
 • hankkeessa aloitetaan uusia palveluja tai laajennetaan olemassa olevia palveluja tai markkinoita
 • hankkeessa verkotetaan olemassa olevia palveluja tai rakennetaan uusia kumppanuuksia 
 • toimenpiteitä markkinoidaan laajasti 
 • hankkeessa tehtyjen innovatiivisten kokeilujen avulla syntyy uutta 
 • hanke on nopeasti käynnistettävä ja toteutettava 
 • hanke toteuttaa Keski-Suomen selviytymissuunnitelmaa 

Mitä useamman kriteerin hanke täyttää, sitä paremmin se pärjää hankkeiden keskinäisessä vertailussa. 

Emme myönnä rahoitusta samoihin toimenpiteisiin, joita muut rahoittajat kuten ELY-keskus ja Business Finland jo avustavat. Kannustamme toimijoita yhteystyöhön.

Neuvottelemme rahoituslähteestä ja sen ehdoista hakijoiden kanssa ennen päätöksentekoa.  


 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Veli-Pekka Päivänen

Veli-Pekka Päivänen

Johtava asiantuntija

040 595 0005

veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

Elinkeinot ja yrittäjyys, MYR:n sihteeri

Kari Luostarinen

Kari Luostarinen

Kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Digitalous, henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Kari Pirinen

Kari Pirinen

Kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Osaamistalous; hyvinvointitalous; ennakointi; koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Outi Pakarinen

Outi Pakarinen

Kehittämispäällikkö

040 595 0018

outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu

Leena Pajala

Leena Pajala

Matkailukoordinaattori

040 595 0015

leena.pajala[at]keskisuomi.fi

Matkailun kehittäminen

Katja Antikainen

Katja Antikainen

Aluekehityssihteeri

040 595 0004

katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Talouden, hallinnon ja aluekehityksen tehtävät