Keski-Suomen liiton säännöt, ohjeet ja lomakkeet

Ladattavat dokumentit

Talousarvio 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023
Hallintosääntö 1.1.2021
Perussopimus 2021
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys 2014
Hankintaohje 2021
Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2021
Ohje korvausten hakemisesta, luottamushenkilöt
Ansionmenetyslomake luottamushenkilöille
Kululasku luottamushenkilöille
Matkalaskulomake2021 luottamushenkilöille
Talousarvio 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!