Keski-Suomen liiton säännöt, ohjeet ja lomakkeet

Ladattavat dokumentit

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (2022)
Talousarvio 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024
Hallintosääntö 1.1.2021
Perussopimus 2021
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys 2014
Hankintaohje 2021
Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2021
Ohje korvausten hakemisesta, luottamushenkilöt
Ansionmenetyslomake luottamushenkilöille
Kululasku luottamushenkilöille
Matkalaskulomake2021 luottamushenkilöille
Matkalaskulomake 2022 luottamushenkilö

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!