Maalaisjärkielämää

Ilmastokestävää elämää harvaanasutulla maaseudulla.

Keski-Suomen ilmastotyössä pureudumme vuosina 2020 – 2021 erityisesti harvaanasutun maaseudun ilmastotyön erityispiirteisiin ja pohdimme ilmastokestävää elämäntapaa. Etsimme keinoja, joilla kuntalainen voi elää ilmastokestävää elämää, pohdimme miten kunta voi mahdollistaa ilmastokestävää elämäntapaa ja miten kunta yhdessä yritysten kanssa voi kehittää ilmastokestävää liiketoimintaa ja näin luoda elinvoimaa alueelle.

 

Keski-Suomen kunnista suurimmassa kunnissa on SYKE:n kaupunki–maaseutu-alueluokituksen mukaista harvaanasuttua maaseutua. Näille alueille sijoittuu puolet maakuntamme kuntakeskuksista ja niissä asuu lähes viidesosa Keski-Suomen asukkaista. Näillä alueilla useimmat yleisesti tarjotut ilmastonmuutoksen hillinnän keinot kuten joukkoliikenne tai muiden palveluiden hyödyntäminen ovat haastavia, jopa mahdottomia toteuttaa. Tämä jättää kyseisten seutujen asukkaat helposti ulkopuolisiksi yhteiskunnan ilmastokeskustelussa.

Hankkeessa keräämme tietoa monenlaisilla osallistamisen tavoilla. Käytämme keräämäämme tietoa niin viestinnässä, koulutuksessa kuin kehittämistyössäkin. Tavoitteenamme on, että jatkossa kunta, kuntalaiset ja yritykset kehittäisivät kunnastaan yhdessä, monipuolisessa vuorovaikutuksessa, elinvoimaista ja kestävää kotiseutua. Tulevaisuuden kestävän kunnan ja elämäntavan perusedellytys on hiilineutraalius.

Hankkeen toteutusaika on marraskuu 2020 – lokakuu 2021. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Ympäristöministeriön logo

Tule mukaan!

Järjestämme alkuvuoden 2021 aikana erilaisia työpajoja niin kuntalaisille, kunnille kuin yrityksillekin. Katso tiedot alta ja ilmoittaudu mukaan!

Kaikki työpajat järjestetään verkossa. Osallistuminen on maksutonta eikä vaadi ennakkotietoa tai erityisiä ohjelmia. Ilmoittautumislinkit löytyvät tapahtumakalenterista. Työpajoista tehdään yhteenvedot, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä ihmisiä, kuntia, yrityksiä tms.

Työpaja kuntalaisille: Ilmastohahmot – miltä näyttävät erilaiset elämäntavat ilmastonäkökulmasta?

Oletko miettinyt, miltä näyttää ilmastoystävällinen elämä? Tai millä asioilla tosiaan on vaikutusta oman elämän ilmastovaikutuksiin? Niin mekin ja erityisesti meitä kiinnostaa, miten ilmastokestävää elämää eletään maaseudulla. Luomme hankkeen työpajojen pohjalta erilaisia ilmastohahmoja asiaa havainnollistamaan. Hahmot luo kuvittaja ja pääset tutustumaan niihin myöhemmin keväällä.

Ilmastonmuutos ja minä -työpajat kuntalaisille

Voinko omilla valinnoillani vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään? Millaisia ovat harvaan asutun seudun ilmastoteot? Kerro ajatuksistasi työpajassa! Järjestämme kolme työpajaa keskisuomalaisille ihmisille ikään, sukupuoleen tai perhemuotoon katsomatta. Kuhunkin työpajaan pääsee mukaan 24 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Työpajojen yhteenvetoja käytetään selvitettäessä kuntalaisten asenteita ja ajatuksia yksilön vaikuttamiskeinoista ilmastonmuutokseen, erityisesti harvaanasutulla seudulla, nyt ja tulevaisuudessa. Tarkemmat tiedot alla tapahtumakalenterissa.

Ilmastonmuutos, kunta ja kuntalainen -työpajat kunnille ja kuntalaisille

Miten voin kuntalaisena osallistua kuntani kehittämiseen ilmastonäkökulmasta? Miten voimme kuntana ottaa kuntalaiset mukaan kehittämään kunnan ilmastotyötä? Tule ideoimaan yhteistyön tapoja työpajaan! Järjestämme kolme työpajaa keskisuomalaisille kuntalaisille ja kuntien työntekijöille. Kuhunkin työpajaan pääsee mukaan 12 kuntalaista ja 12 kuntien työntekijää ilmoittautumisjärjestyksessä. Työpajojen yhteenvetoja käytetään pohdittaessa, miten kunnat ja kuntalaiset voivat yhdessä kehittää kuntaa ilmastonäkökulmasta. Tarkemmat tiedot alla tapahtumakalenterissa.

Yritys ja ilmastonmuutos -työpajat yrityksille

Mitä ilmastokestävyys tarkoittaa juuri sinun yrityksessäsi? Millaisia tieto- ja kehitystarpeita sinulla olisi yrityksen ilmastovastuuseen liittyen? Millaista tukea tarvitsisit siinä? Kerro ajatuksistasi työpajassa! Järjestämme kolme työpajaa keskisuomalaisille yrityksille yhteistyössä Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto #ympyräks kanssa. Kuhunkin työpajaan pääsee mukaan 24 ensimmäiseksi ilmoittautunutta yritysten edustajaa. Työpajojen yhteenvetoja käytetään suunniteltaessa yrityksiä ilmastotyössä tukevaa toimintaa. Tarkemmat tiedot alla tapahtumakalenterissa.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Projektipäällikkö

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi