Maalaisjärkielämää

Ilmastokestävää elämää harvaanasutulla maaseudulla.

Keski-Suomen ilmastotyössä pureudumme vuosina 2020 – 2021 erityisesti harvaanasutun maaseudun ilmastotyön erityispiirteisiin ja pohdimme ilmastokestävää elämäntapaa. Etsimme keinoja, joilla kuntalainen voi elää ilmastokestävää elämää, pohdimme miten kunta voi mahdollistaa ilmastokestävää elämäntapaa ja miten kunta yhdessä yritysten kanssa voi kehittää ilmastokestävää liiketoimintaa ja näin luoda elinvoimaa alueelle.

Ympäristöministeriön logo

Tausta

Keski-Suomen kunnista suurimmassa osassa on SYKE:n kaupunki–maaseutu-alueluokituksen mukaista harvaanasuttua maaseutua. Näille alueille sijoittuu puolet maakuntamme kuntakeskuksista ja niissä asuu lähes viidesosa Keski-Suomen asukkaista. Näillä alueilla useimmat yleisesti tarjotut ilmastonmuutoksen hillinnän keinot kuten joukkoliikenne ovat haastavia, jopa mahdottomia toteuttaa. Tämä jättää kyseisten seutujen asukkaat helposti ulkopuolisiksi yhteiskunnan ilmastokeskustelussa.

Tavoite

Hankkeessa keräämme tietoa monenlaisilla osallistamisen tavoilla. Käytämme keräämäämme tietoa niin viestinnässä, koulutuksessa kuin kehittämistyössäkin. Tavoitteenamme on, että jatkossa kunta, kuntalaiset ja yritykset kehittäisivät kunnastaan yhdessä elinvoimaista ja kestävää kotiseutua. Tulevaisuuden kestävän kunnan ja elämäntavan perusedellytys on hiilineutraalius.

Hanke

Maalaisjärkielämää-hankkeen toteutusaika on marraskuu 2020 - lokakuu 2021. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Ilmastohahmot

Ilmastohahmot: neljä erilaista ihmistä

Tässä ovat Tiina, Pertti, Aino ja Mikko. He ovat kuvitteellisia tyyppejä Keski-Suomen maaseudulta. Seuraavien viikkojen aikana pääset tutustumaan Pertin, Mikon, Ainon ja Tiinan elämään ilmastonäkökulmasta. Kuulet, mistä hahmojen hiilijalanjälki pääasiassa koostuu ja miten erilaiset elämäntavat näyttäytyvät hiilijalanjäljen näkökulmasta. Lisäksi näet esimerkkejä muutoksista, joilla hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa elämänlaatua heikentämättä.

Nostoja

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Projektipäällikkö

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi