Maalaisjärkielämää

Ilmastokestävää elämää harvaanasutulla maaseudulla.

 

Keski-Suomen ilmastotyössä pureudumme vuosina 2020 – 2021 erityisesti harvaanasutun maaseudun ilmastotyön erityispiirteisiin ja pohdimme ilmastokestävää elämäntapaa. Hanke on Ympäristöministeriön rahoittama. Etsimme keinoja, joilla kuntalainen voi elää ilmastokestävää elämää, pohdimme miten kunta voi mahdollistaa ilmastokestävää elämäntapaa ja miten kunta yhdessä yritysten kanssa voi kehittää ilmastokestävää liiketoimintaa ja näin luoda elinvoimaa alueelle.

Keski-Suomen 23:sta kunnasta 22:ssa on SYKE:n kaupunki–maaseutu-alueluokituksen mukaista harvaanasuttua maaseutua. Näille alueille sijoittuu puolet maakuntamme kuntakeskuksista ja niissä asuu lähes viidesosa Keski-Suomen asukkaista. Näillä alueilla useimmat yleisesti tarjotut ilmastonmuutoksen hillinnän keinot kuten joukkoliikenne tai muiden palveluiden hyödyntäminen ovat haastavia, jopa mahdottomia toteuttaa. Tämä jättää kyseisten seutujen asukkaat helposti ulkopuolisiksi yhteiskunnan ilmastokeskustelussa.

Kunnat, kuntalaiset ja yritykset ovat tässä vuorovaikutteisessa hankkeessamme monissa rooleissa. Apuna käytämme esimerkkikotitalouksia ja toisaalta lähestymme aihetta myös luovasti yhdistämällä eri tieteenaloja sekä taidetta. Teemme yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa aktivoidaksemme koko maakunnan ilmastotyötä. Hanke on pääasiassa aktivointi ja viestintähanke, mutta ennen kaikkea yhteistyöhanke.

Hankkeessa keräämme tietoa monenlaisilla osallistamisen tavoilla. Käytämme keräämäämme tietoa niin viestinnässä, koulutuksessa kuin kehittämistyössäkin. Tavoitteenamme on, että jatkossa kunta, kuntalaiset ja yritykset kehittäisivät kunnastaan yhdessä, monipuolisessa vuorovaikutuksessa, elinvoimaista ja kestävää kotiseutua. Tulevaisuuden kestävän kunnan ja elämäntavan perusedellytys on hiilineutraalius.

Hankkeemme alkaa marraskuussa 2020 ja sen toiminnasta kerrotaan tarkemmin myöhemmin.


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Projektipäällikkö

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi