Maalaisjärkielämää

Ilmastokestävää elämää harvaanasutulla maaseudulla.

Keski-Suomen ilmastotyössä pureudumme vuosina 2020 – 2021 erityisesti harvaanasutun maaseudun ilmastotyön erityispiirteisiin ja pohdimme ilmastokestävää elämäntapaa. Etsimme keinoja, joilla kuntalainen voi elää ilmastokestävää elämää, pohdimme miten kunta voi mahdollistaa ilmastokestävää elämäntapaa ja miten kunta yhdessä yritysten kanssa voi kehittää ilmastokestävää liiketoimintaa ja näin luoda elinvoimaa alueelle.

 

Keski-Suomen 23:sta kunnasta 22:ssa on SYKE:n kaupunki–maaseutu-alueluokituksen mukaista harvaanasuttua maaseutua. Näille alueille sijoittuu puolet maakuntamme kuntakeskuksista ja niissä asuu lähes viidesosa Keski-Suomen asukkaista. Näillä alueilla useimmat yleisesti tarjotut ilmastonmuutoksen hillinnän keinot kuten joukkoliikenne tai muiden palveluiden hyödyntäminen ovat haastavia, jopa mahdottomia toteuttaa. Tämä jättää kyseisten seutujen asukkaat helposti ulkopuolisiksi yhteiskunnan ilmastokeskustelussa.

Hankkeessa keräämme tietoa monenlaisilla osallistamisen tavoilla, yhdistäen sekä eri tieteenaloja, että taidetta. Käytämme keräämäämme tietoa niin viestinnässä, koulutuksessa kuin kehittämistyössäkin. Tavoitteenamme on, että jatkossa kunta, kuntalaiset ja yritykset kehittäisivät kunnastaan yhdessä, monipuolisessa vuorovaikutuksessa, elinvoimaista ja kestävää kotiseutua. Tulevaisuuden kestävän kunnan ja elämäntavan perusedellytys on hiilineutraalius.

Hankkeen toteutusaika on marraskuu 2020 – lokakuu 2021. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Ympäristöministeriön logo

Tule mukaan!

Järjestämme alkuvuoden 2021 aikana erilaisia työpajoja niin kuntalaisille, kunnille kuin yrityksillekin. Katso tiedot alta ja ilmoittaudu mukaan!

Kaikki työpajat järjestetään verkossa. Osallistuminen on maksutonta eikä vaadi ennakkotietoa tai erityisiä ohjelmia. Ilmoittautumislinkit löytyvät tapahtumakalenterista. Työpajoista tehdään yhteenvedot, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä ihmisiä, kuntia, yrityksiä tms.

Työpaja kuntalaisille: Ilmastohahmot – miltä näyttävät erilaiset elämäntavat ilmastonäkökulmasta?

Oletko miettinyt, miltä näyttää ilmastoystävällinen elämä? Tai millä asioilla tosiaan on vaikutusta oman elämän ilmastovaikutuksiin? Niin mekin ja erityisesti meitä kiinnostaa, miten ilmastokestävää elämää eletään maaseudulla. Näitä kysymyksiä pohtimaan kutsumme keskisuomalaisia ihmisiä ikään, asuinkuntaan tai elämäntapaan katsomatta. Järjestämme työpajan, jossa pohditaan ja opitaan ja tehdään näkyväksi erilaisia elämäntapoja ja niiden ilmastovaikutuksia. Työpajan pohjalta luomme tätä asiaa havainnollistamaan kuvitteellisia, mutta tosielämään perustuvia ilmastohahmoja. Hahmot luo kuvittaja työpajassa kerätystä aineistosta ja niitä käytetään viestinnässä.

Työpajat kuntalaisille

Työpajassa pohditaan ihmisen vaikuttamismahdollisuuksia ilmaston muutokseen. Pitääkö ilmastonmuutosta ajatella, vaikuttaako se omiin valintoihin? Eroavatko maaseudun ja kaupungin ilmastoteot jotenkin toisistaan? Työpajoissa selvitetään kuntalaisten asenteita ja ajatuksia yksilön vaikuttamiskeinoista ilmastonmuutokseen, erityisesti harvaanasutulla seudulla, nyt ja tulevaisuudessa. Työpajat on tarkoitettu keskisuomalaisille ihmisille ikään, sukupuoleen tai perhemuotoon katsomatta. Työpajoja järjestetään kolme ja kuhunkin työpajaan otetaan mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu mukaan oman kuntasi työpajaan tällä sivulla (linkki tulossa!). Työpajojen yhteenvetoja käytetään selvitettäessä kuntalaisten asenteita ja ajatuksia yksilön vaikuttamiskeinoista ilmastonmuutokseen, erityisesti harvaanasutulla seudulla, nyt ja tulevaisuudessa.

Työpajat kunnille ja kuntalaisille

Miten voin kuntalaisena osallistua kuntani kehittämiseen? Miten voimme kuntana ottaa kuntalaiset mukaan kehittämään kunnan ilmastotyötä? Yhteistyö on avain onnistumiseen myös ilmastotyössä ja yhteistyön tapoja mietitään näissä työpajoissa. Työpajoissa ratkotaan kysymystä, miten kunnat ja kuntalaiset voivat yhdessä kehittää kuntaa ilmastonäkökulmasta? Työpajat on tarkoitettu keskisuomalaisille ihmisille sekä keskisuomalaisille kuntien työntekijöille. Työpajoja järjestetään kolme ja kuhunkin työpajaan otetaan mukaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuntalaista ja 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuntien työntekijää. Työpajojen yhteenvetoja käytetään pohdittaessa, miten kunnat ja kuntalaiset voivat yhdessä kehittää kuntaa ilmastonäkökulmasta.

Työpajat yrityksille

Mitä on ilmastovastuu minun yrityksessäni? Miten yritykseni voisi kehittyä ja mistä saisin siihen apua. Näitä kysymyksiä pohditaan näissä työpajoissa, jotka on tarkoitettu keskisuomalaisille yrityksille. Työpajoissa selvitetään mitä tarpeita yrityksillä on ilmastokestävyyteen liittyen? Työpajat järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto #ympyräks kanssa. Työpajat on tarkoitettu keskisuomalaisille yrityksille. Työpajoja järjestetään kolme ja kuhunkin työpajaan otetaan mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta yritysten edustajaa. Ilmoittaudu mukaan oman kuntasi työpajaan tällä sivulla (linkki tulossa). Työpajojen yhteenvetoja käytetään suunniteltaessa yrityksiä ilmastotyössä tukevaa toimintaa.

Tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Projektipäällikkö

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi