Kuntien ilmastotekoja

Keski-Suomen kuntien ilmastotyön painopisteenä vuosina 2019-2020 oli Keski-Suomen kuntien ilmastotyö. Tavoitteena oli tehdä ilmastotyöstä systemaattinen osan kuntien toimintaa ja kasvattaa keskisuomalaisten kuntien ilmasto-osaamista. Vuoden mittaisessa hankkeessa lähestyttiinn ilmastohaastetta konkretian kautta ja hyödynnettiinn vertaisoppimista. Yksillä resursseilla tehtiinn työtä kaikkien keskisuomalaisten kuntien hyväksi. Hanke on loppunut, mutta materiaalit ovat käytössä.

Kuntien ilmastohankkeessa luotiin ja kerättiin monenlaista tietoa kuntien ilmastotyön avuksi ja tueksi. Niitä on kerätty alle. Monet (mutta ei kaikki) aineistoista ja linkeistä liittyvät  webinaareihin ja työpajoihin, joita järjestettiin kunnille vuoden 2020 aikana.

Keski-Suomen kuntien ilmastotyö

Kuntien ilmastotyön tilannetta kartoitettiin syksyllä 2019. Jokaisessa kunnassa pidettiin työpaja ja näiden pohjalta tehdyt kuntakohtaiset tiivistelmät löytyvät alta. Kuntakierroksen koontina julkaistiin myös Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tilannekatsaus.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Projektipäällikkö

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi