Liikkuminen

Liikenne ja liikkuminen • Yhdyskuntarakenne • Asuminen

Visio

Vuonna 2030 keskisuomalaiset liikkuvat kestävästi. Lähiympäristössä liikkuminen on mahdollista jalan ja pyöräillen, pidemmälle suunnattuihin matkoihin on mahdollista käyttää julkista liikennettä tai erilaisia kimppakyytejä. Kestävä liikkuminen otetaan huomioon alueiden ja palveluiden suunnittelussa. Liikkumistarve vähenee, kun keksitään uusia tapoja tuottaa palveluja ja elää. Keski-Suomessa tuotetaan ja kulutetaan paikallisia, uusiutuvia polttoaineita.

Tavoitteet

1. Kevyen liikenteen yleistyminen

 

Toimenpiteet ja ilmastotekoja

Kevyt liikenne on liikkumisen mahdollisuus etenkin taajamissa ja silloin, kun työ, palvelut jne. sijaitsevat lyhyen matkan päässä. Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksen (2016) mukaan lyhyistäkin matkoista suuri osa kuljetaan autolla (Liikennevirasto 2018). Jalkaisin ja pyörällä kuljetaan yli puolet matkoista ainoastaan, kun matkalla on pituutta 0-1 km. Jo 2-3 km matkoista yli puolet kuljetaan henkilöautolla. Näin ollen kaupungeissa ja taajamissakin riittää työtä kevyen liikenteen edistämisessä. Päästövaikutusten lisäksi kevyen liikenteen yleistymisellä on vaikutusta mm. kansanterveyteen ja viihtyisyyteen.

 

Ilmastotekoesimerkit olemassa olevista toimenpiteistä on otsikoitu vihreällä.

 

Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen

Maakunnallinen pyöräilyohjelma (2018-21) luo puitteet pyöräilyn edistämiselle. Keski-Suomen pyöräilyohjelman jalkautus on lähdössä käyntiin. Pyöräilyohjelma on ns. politiikkaohjelma ja se on suunnattu kuntienpäättäjille ja viranhaltijoille. Vuonna 2019 toteutetaan kuntakierros (kunnanvaltuustot, kunnanhallitukset) jolla halutaan varmistaa, että pyöräilyn edistäminen on mukana kuntien strategioissa ja hyvinvointikertomuksissa.

Jyväskylän kaupungille on palkattu Fiksun liikkumisen koordinaattori edistämään niin pyöräilyä, kävelyä kuin joukkoliikenteen ja yhteiskäyttöautojen käyttöä.

Keski-Suomen liiton koordinoimassa viisaan liikkumisen hankkeessa käynnistetään liikkumisen ohjauksen työtä Jämsässä, Keuruulla, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Äänekoskella vuoden 2018 aikana. Hanke saa LVM:n liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Jyväskylän kaupungin viisaan liikkumisen hankkeissa on tehty ja tehdään liikkumisen ohjauksen työtä työnantajien kanssa. Mukana ovat olleet esimerkiksi Valmet, KSSHP ja Kärki-toimitilakiinteistö. Hanke saa LVM:n liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Hankkeessa on tehty fiksun liikkumisen brändäystä ja markkinointia, kuten nettisivut, joilta saa lisätietoa Fiksusta liikkumisesta Jyväskylän seudulla: https://www.jkl.fi/fiksustiliikkeella

 

Parempia pyöräily- ja kävelyolosuhteita

Jyväskylässä rakennetaan parempien pyöräteiden verkostoa, Palokassa on jo osuus pyöräilybaanaa välillä Seppäläntie-Ritopohjantie.

Pyöräilyverkoston kehittäminen, Jyväskylän keskusta-alueen pyöräilykaistat ja -baanat.

 

Pyöräparkkien kehittäminen

Kauppakeskus Sepässä Jyväskylässä pyörillekin tarjotaan pysäköintitilaa sääsuojassa parkkihallissa.

Jyväskylän keskustassa on pyörän pikakorjauspisteet.

VTT:n Jyväskylän toimipisteen pihassa pyörille on katokset, joissa pyörille on tukevat ja helposti lukittavat telineet.

 

Yhteiskäyttö- ja lainauspalvelut ja -käytännöt

JAPA ry:n lastipyörälainaamo Jyväskylässä.

Polkupyörävuokraamo Toivolan Pihassa Jyväskylässä.

Kaupunkipyörät turistien ja paikallisten käyttöön Helsingissä.

Kaupunkiveneitä Suonenjoella ilmaiseksi ulkoilu- ja retkeilykäyttöön.

Keski-Suomen liitolla on polkupyörä henkilökunnan käyttöön työpäivän aikaisiin siirtymiin.

 

Tietoa pyöräilyreiteistä

Pyöräily-yhdistys JYPS:n sivuilla on koottuna tietoa Keski-Suomen pyöräilyreiteistä.

 

Sähköpyörät

Jyväskylän kaupungin vanhusten kotihoidossa kokeiltiin syksyllä sähköpyöriä työpäivän sisäiseen liikkumiseen keskusta-alueella auton ja polkupyörän rinnalla. Kokeilun muuttumisesta pysyväksi käytännöksi päätetään myöhemmin. Sähköpyörän käyttö on paitsi ilmastoteko, myös helpotus autojen pysäköintihaasteisiin keskustan alueella. Lisäksi se edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

”Perheen kakkosauton sijaan hankittiin sähköavusteinen lastipyörä. Sillä kulkevat niin lapset päiväkotiin kuin kauppakassit.”

Kouvolassa oli kokeilu, jossa kokeillaan sähköisiä lastipyöriä lastenhoidon käytössä.

 

Ajatukset tarvittavista toimenpiteistä on otsikoitu sinisellä. Ajatukset tarvittavista toimenpiteistä on kerätty tämän sivuston kautta ja ne ovat keskisuomalaisten henkilöiden mielipiteitä tarvittavista toimenpiteistä.

 

Koko maakunta

”Kevyen liikenteen toimenpiteet keskittyvät Jyväskylän alueelle, tulisi ottaa huomioon koko maakunta.”

 

Polkupyöräparkit

”Polkupyöräparkkitalojen varaaminen kaupunkirakenteeseen ehkä vähentäisi tarvetta pyöräparkkeihin ahtaissa kerrostalokortteleissa.”

”Isommat polkupyöräparkit koulujen pihoihin.”

 

Kaupunki- ja asiointipolkupyörät

”Maaseutukuntien taajamissa voisi olla asiointipolkupyöriä taajama-asiointiin, esim. Jyväskylästä voisi tulla linkillä ja ottaa paikkakuntalaisen asiointipyörän esim. kunnantalolta asiakaskäynnille, jos palvelu olisi järjestetty.”

”Kaupunkipyörät Jyväskyläänkin.”

”Pyörälainaamoja kuntien keskustoihin.”

 

Pyörien vuokraus

”Pyörien vuokraus hyvä tapa edistää kulkua pyöräillen!”

 

Pyöräilyn vaikutus

”Pyöräily on kannatettavaa, mutta ei kyllä ratkaise yhtään mitään ilmastoasioissa. Ehkä sillä on isompi rooli kansanterveyden kannalta.”

 

Tule kouluun pyörällä -viikko

”Kouluissa painotettaisiin kävelyn ja pyöräilyn tärkeyttä, esim tule kouluun pyörällä -viikoilla jne.”

 

Houkuttelevat ja turvalliset pyöräilyreitit

”Pyöräreittien viihtyvyys vaikuttaa niiden käyttöön. Pyöräreittien ei tarvitse kulkea autoteiden vieressä; on parempi, että ne kulkevat kauempana pakokaasuista. Hyvät opasteet välttämättömiä!”

”Kunnon pientareet maanteiden varsille, jotta pyöräilijöiden ei tarvitse pelätä autoja.”

 

Sähköpyörät

”Sähköpyörä voisi korvata kakkosauton tavallista pyörää helpommin. Niiden hankintaa tulisi tukea. Latauspisteitä sähköpyörille sopiviin paikkoihin.”

 

Kunnossapito ja rakenteelliset ratkaisut

”Ihan yksinkertaisia ja suhteellisen halpoja asioita pyöräilyn helpottamiseksi ja lisäämiseksi olisi vaikka kuinka paljon. Talvella aikainen ja kunnollinen lumenpoisto, keväällä hiekanpoisto ajoissa ja syksyllä lehtien siivoaminen olisivat näitä.”

”Risteyksistä pitäisi pyöräteiltä poistaa loputkin kanttikiven poikaset. Ei niitä ole autoteilläkään risteyksissä!”

2. Tiiviimmät taajamat, toimivat palvelut

 

Toimenpiteet ja ilmastotekoja

Suomalainen liikkuu vuorokaudessa keskimäärin 2,7 matkaa, mikä vastaa 41 km, kertoo liikenneviraston henkilöliikennetutkimus vuodelta 2016 (Liikennevirasto 2018). Liikkumisen tapojen lisäksi yhtä tärkeää on liikkumisen tarpeeseen vaikuttaminen. Liikkumisen tarpeeseen vaikuttaa esimerkiksi asumisen, työpaikkojen ja palveluiden sijainti. Yksi keino vähentää liikkumisen tarvetta on tiivistää asumista siellä, missä asutusta ja palveluja jo on. Toisenlaisia ratkaisuja taas ovat esimerkiksi etätyöt ja -palvelut tai liikkuvat palvelut.

 

Ilmastotekoesimerkit olemassa olevista toimenpiteistä on otsikoitu vihreällä.

 

Luodaan tilaa keskustoihin

Parkkipaikkojen tarvetta keskustassa vähennetään siirtämällä asukaspysäköintiä yleisiin parkkihalleihin Jyväskylässä.

Ullakkorakentamisen edistämisen kokeilu Jyväskylän ruutukaava-alueella.

Kaupunkikeskusten tiivistämisrakentaminen (Äänekoski, Jyväskylä, Jämsä).

Kävelykatu esimerkiksi Jyväskylässä.

 

Etätyön mahdollistaminen kaikkialla Keski-Suomessa

Konnevesi on panostanut etäkokous ja -koulutuslaitteisiin, joiden avulla vähennetään matkustamista. Esimerkiksi Konneveden kunnantalolla on kokeilussa etätyöpiste.

Toimiva internetyhteys on edellytys etätöiden tekemiselle ja maaseutuyrittämiselle.

Viitasaarella on kaikille avoin etätyötila Lennätin. Työtilan lisäksi Lennätin tarjoaa mm. työpajoja.

 

Etäpalvelut

Valtion palveluntarjoajien (Kela, Vero, TE, Oikeusapu, Maistraatti) etäpalvelupisteet.

Lääkärin etävastaanottokokeilu alkaa Jämsässä loppu vuodesta 2018 ja kestää kesään 2019 asti.

 

Liikkuvat palvelut

Maakunnan kattava kirjastoautoverkosto.

Suupirssi on Jyväskylän koululaisten hammastarkastuksia tekevä liikkuva hammashoitola.

Rokotusauto influenssarokotuksiin Järvi-Pohjanmaalla.

Metsämarket kauppa-auto Pohjois-Karjalassa.

Saaristolääkäreiden punkkibussi TBE-rokotuksiin Pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Turun seudulla, Länsi-Suomessa ja Tampereella.

 

Kauppojen kuljetuspalvelut

Esimerkiksi Jyväskylässä sijaitsevat ruokakaupat M Tuokkari ja Prisma Seppälä tarjoavat tilattujen ruokien kotiinkuljetuspalvelua. Iso apu esimerkiksi ikäihmisille tai autottomille.

 

Kotimaan matkailu ulkomaan matkailun sijaan

”Kansallispuistojen kävijämäärät ovat nousussa, mutta niiden hyödyntäminen ja vierailujen edistäminen on edelleen tärkeää.”

 

Ajatukset tarvittavista toimenpiteistä on otsikoitu sinisellä. Ajatukset tarvittavista toimenpiteistä on kerätty tämän sivuston kautta ja ne ovat keskisuomalaisten henkilöiden mielipiteitä tarvittavista toimenpiteistä.

 

Toimivat nettiyhteydet kaikkialle maakuntaan

”Toimivat nettiyhteydet kaikkialle maakuntaan on aivan ykkösasia! Tämä vähentäisi yksityisautoilua todella paljon, koska kotoa pystyisi tekemään työt ja hoitamaan yksityis- ja yritysasiat.”

 

Taajamarakenne ja palveluiden sijoittuminen

”Liian tiivis kaupunkikeskusta tuo mukanaan mm. sosiaalisia ongelmia. Siksi kokonaiskuvaa ei saa unohtaa! Voisiko olla esimerkiksi pienempiä taajamia, joissa väljempi kaavoitus ja enemmän lähiluontoa ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi.”

”Palveluiden sijoittelu tasaisemmin: enemmän pieniä lähikauppoja lähelle ihmisiä, vähemmän isoja supermarketteja jotka ovat keskittyneet yhteen paikkaan.”

”Erilaisia lasten harrastusmahdollisuuksia (tanssi, muskari, taideharrastukset jne) eri kaupunginosiin. Usein harrastusmahdollisuudet ovat heti työpäivän jälkeen kaukana kotoa, jolloin autoon turvaudutaan liian helposti, kun muuten ei ehdi. Lähiharrastusmahdollisuuksia lisää, sellaisiin ehtii kävellenkin.”

”Palvelut pitää säilyttää lähellä asukkaita, se vähentää liikkumisen tarvetta.”

 

Harrastuksia koulupäivän yhteyteen

”Usein koululaisilla on harrastuksia vasta myöhään illalla, ja kauempana asuvat joutuvat matkaamaan kotoaan kouluun, sitten takaisin ja illalla vielä harrastuksiin ja takaisin. Jos harrastuksia voisi järjestää vaikkapa koulun liikuntasalissa, tarvitsisi lasten kulkea bussilla tai autolla paljon vähemmän.”

3. Monipuolistuminen liikenteen muodoissa ja palveluissa

 

Toimenpiteet ja ilmastotekoja

Toimivan joukkoliikenteen järjestämiseen vaaditaan 20 asukasta/hehtaari. Keski-Suomessa vuonna 2015 ainoastaan Jyväskylässä yli puolet väestöstä asui tällaisella alueella. Muualla maakunnassa 10 kunnan tai kaupungin asukkaista 5-25 % asui toimivan joukkoliikenteen mahdollistavan väestöntiheyden alueella. Lopuissa kunnissa väestöntiheys oli kokonaisuudessaan alhaisempi (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2017, ELY-keskuksen raportti 6/2017). Perinteisen joukkoliikenteen oheen ja sijaan maailmalla on kehitetty yhä moninaisempia palveluita. Yleiskäsite MAAS (Mobility as a service) kuvaa ajatustavan muutosta, liikkumisen muuttumista palveluiksi.

 

Ilmastotekoesimerkit olemassa olevista toimenpiteistä on otsikoitu vihreällä.

 

Kimppakyydit

Kimppakyytien sopimiseen alueellisia sivustoja kuten ”Jyväskylän kimppakyydit” Facebookissa.

Espoossa on menossa kokeilu, jossa Kimppakyytisovelluksen ”Peput penkkiin” kautta kuka tahansa voi tarjota tai pyytää kyytiä, kunhan matkan alku tai loppu on Espoon alueella. Jatkossa vastaavan palvelun tarjoajaksi toivotaan jotakin yksityistä tahoa. Lisäksi kokeilussa on erillinen verkkopalvelu, jonka kautta autonsa voi lainata toiselle.

Päästöjen vähentäminen harrastus-ja vapaa-ajan kuljetusten yhteydessä kimppakyytejä suosimalla.

 

Yhteiskäyttöautot ja uudet autonvuokraustavat

Kankaan alueelle Jyväskylään tulee 2 kaasukäyttöistä yhteiskäyttöautoa. Kankaan alueen asukkaiden lisäksi autot ovat myös kaikkien muiden kaupunkilaisten ja yritysten vuokrattavissa. Sijoituspaikkana autoilla on Kankaan alueen pysäköintitalo P-Pergamentti ja operaattorina Omago Oy. Kankaan kokeilu kestää puolitoista vuotta.

”Yhteiskäyttöauto taloyhtiössä Jyväskylässä vähentää autojen ja autopaikkojen tarvetta.”

”Perheiden/suvun sisällä yhteiskäyttö auto. Esimerkkinä meillä tyttären perheen kanssa yhteinen auto, jota käytän kuukaudessa kaksi viikkoa ja tyttären perhe käyttää kaksi viikkoa. Tuttujen ihmisten kanssa on helpompi sovitella autonkäyttövuorot.”

Jyväskylän K-Supermarket Länsiväylän pihasta voi vuokrata auton. Pilottihankkeen toteuttaa K-Auton kanssa 24Rent. Auton vuokraaminen tapahtuu digitaalisesti mobiililaitteen avulla.

Jyväskylässä VVO Lumo-asuntojen asiakkaiden käytössä on yhteiskäyttöauto.

24Rent autovuokraamolla on autoja eri puolilla Jyväskylän kaupunkia. Vuokraus onnistuu lyhyeksikin aikaa sovelluksen kautta.

 

Uudenlaisia työpaikka-autoja ja työpaikka-autopalveluita

Keski-Suomen ELY-keskuksella ja TE-keskuksella on käytössä kaasuautot virka-ajoja varten. ELY-keskus on tehnyt biokaasuautoilusta Sitoumus2050-toimenpidesitoumuksen. Sen lisäksi, että kaasuautolla suoraan alennetaan virkamatkojen ilmastopäästöjä ja tuotetaan hyötyä maakuntaan, niin sen avulla tehdään kaasuautoilua myös tutuksi omalle henkilöstölle.

Herz Car sharing -palvelu yrityksille omien autojen sijaan.

 

Etäparkki

Tampereella on autoparkki noin viisi kilometriä keskustasta moottoritien jälkeen. Sinne voivat pitkämatkalaiset jättää autonsa ja ottaa paikallisbussin keskustaan.

 

Kimppataksi-sovellus

Jyväskylän alueella on tarjolla Kyyti-sovellus, joka helpottaa kimppataksien sopimista.

 

Bussin käyttöön kannustaminen

Jyväskylän seudulla, Jyväskylässä, Muuramessa ja Laukaassa Valon kaupunki -tapahtuman aikaan syksyllä 2018 Linkit olivat käyttäjille ilmaisia.

Jyväskylän seudulla lastenvaunujen kanssa kulkevat pääsevät ilmaiseksi linkkeihin klo 9-14.

Bussiloikka kouluun! on Jyväskylän kaupungin joukkoliikennekasvatuksen oppitunti ekaluokkalaisille. Draamallisen oppitunnin toteuttaa JAPA ry ja esitys kiertää syksyn 2018 ajan Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kouluissa. Oppitunnilla tutustutaan siihen, miten linja-autolla matkustetaan ja miten siellä toimitaan ja käyttäydytään.

 

Ajatukset tarvittavista toimenpiteistä on otsikoitu sinisellä. Ajatukset tarvittavista toimenpiteistä on kerätty tämän sivuston kautta ja ne ovat keskisuomalaisten henkilöiden mielipiteitä tarvittavista toimenpiteistä.

 

Raideliikenteen kehittäminen

”Jyväskylän ”Länsi-Metro”, olemassa oleville raiteille välille Jyväskylä keskusta – Keskussairaala – Vesanka – Kuohu – Kintaus – Petäjävesi – Keuruu – Haapamäki.”

”Työliikennettä palveleva kiskobussi välille Jyväskylä-Jämsä (pysähdys ainakin Korpilahdella) sekä Jyväskylä-Äänekoski (pysähdys ainakin Laukaa).”

”Kaksoisraide Tampereelta Jyväskylään.”

 

Haja-asutusalueen erityistarpeet

”Keski-Suomi on suurimpia kaupunkeja (mm. JKL, Jämsä, Äki) lukuun ottamatta haja-asutusvaltainen. Tällä hetkellä maaseudulla julkinen liikenne on olematonta tai liikenne on niin harvaa, että sitä ei voi käytännössä hyödyntää. Tulisi kehittää sovelluksia kimppakyyteihin (yksityisautoille) tai taksiyrittäjille, jolla yhteisliikenne saadaan kannattavaksi myös haja-asutusalueilla.”

”Taksin saaminen pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla hankaloituu koko ajan, joten uusia sisäisiä liikkumiskeinoja joudutaan miettimään, vaikka vielä siihen ei ole ollut suurta tarvetta.”

”Liikkuminen pitäisi saada helpoksi pikku kunnista isompiin kaupunkeihin. Esim. Konnevedellä linja-autot kulkee, mutta aikataulut ovat hankalat. Pitäisi ottaa selvää mikä olisi suurimmalle osalle ihmisistä hyvä aikataulu, että kerkeisi kouluun, töihin, lääkäriin, ostoksille tai mitä asiaa ikinä onkaan kaupunkiin. Auto on aina ajokortillisille ihmisille helpompi vaihtoehto, mutta pitäisi alkaa miettiä pikkukylien liikuntamahdollisuuksia paremmaksi mihin suuntaan tahansa. Tietenkään ei ole mahdollista saada Helsingin kaltaista joukkoliikennettä tänne, mutta edes jotain.”

”Kaupungissa on helppoa tehdä muutoksia parempaan suuntaan mutta maalla ei. Maalla etäisyydet ovat suuria, usein kyse on varusteettomasta 15 km reitistä.
Yleinen liikenne on suunniteltu sopimattomaksi. Viikonloppuisin se jopa ei kulje, vaikka silloin olisi tarve suurimmillaan. Lipun hinta on myös törkeä varsinkin, jos et käytä sitä säännöllisesti. Oman auton ylläpito on vain vähän kalliimpaa mutta sinä kuljet oman aikataulun mukaan.”

 

Bussiliikenteen kehittäminen ja houkuttelevuuden lisääminen

”Bussiliikenteen tiheyden ja kattavuuden parantaminen. Linja-auton tulee olla toimiva väline työmatkailijoille valtaosassa Keski-Suomea.”

”Toimivampi julkinen liikenne, eli enemmän bussilinjoja ja bussilippujen hintoja voitaisiin alentaa.”

”Bussiliikenne tukemaan työmatkaliikennettä, reitin muodostaminen tärkeimpien työpaikkojen mukaan (aamuin illoin työpaikkavuoro vaikka pienbussilla).”

”Bussivuoroja myös illasta mahdollistamaan lasten liikkumista harrastuksien ja kodin välillä.”

”Paikallisliikenneasemien (rakennusten) lopettaminen on jo nyt heijastunut matkustamiseen ja liikennepalveluihin maaseutukaupungissa. Kun liikenne ei pelaa entiseen tapaan, se tuo turvattomuutta joka vähentää myös matkustushaluja.”

”Palveluliikenteen sisällöstä toki riippuu moni asia, mutta niistä pitäisi myös tiedottaa paremmin, jotta ulkopaikkakuntalainenkin saisi neuvontaa.”

”Myös maaseudun joukkoliikenteestä pitää huolehtia. Ainakin olemassa olevia bussivuoroja on tärkeää säilyttää, ja myös palauttaa käyttöön linjoja jotka pysähtyvät kaikilla pysäkeillä. Junilla pääsee tarvittaessa nopeasti isojen kaupunkien välillä, bussit voisivat mennä hitaammin ja poimia ihmisiä matkan varrelta kyytiin. Voisi myös yhdistää palveluita, esim kirjastoauto ja matkustajia kuljettava bussi samassa.”

”Maksuton joukkoliikenne edistäisi liikkumisen päästöjen pienenemistä.”

 

Lentoliikenne

”Myös lentomatkustelu pitää saada vähenemään jollain veroilla ja maksuilla koska se jos mikä saastuttaa.”

Kerro hyvä ilmastotekoesimerkkisi tai ajatuksesi tarvittavasta ilmastoteosta.

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]